En jämförelse från skogens rike

Jag hade inte riktigt planerat att skriva mer om detta ämne men som en följd av gårdagens blogg så slog jag ett samtal till en god vän för att resonera lite. Först dock ett par noteringar:

  • Jag tror inte att största hotet mot ideella föreningar och ungdomsrekrytering till idrotten kommer från löpgrupper. Det finns mycket värre hot. Alla som jobbar för att fler människor tar till sig löpning är av godo.
  • Jag tror entreprenörskraft är nödvändigt och skapar kraft till förändring. Så också inom idrotten och så inom löpningen. Entreprenörer kan nämligen tillföra idéer och resurser på ett helt annat sätt än via ideella krafter. I grunden är entreprenörskraft otroligt vitalt.
  • Det finns absolut co-existence möjligheter mellan löpargrupper och ideella föreningarna, och jag tror att vi har det väl förspänt i Helsingborg med nära och kära relationer.

Mina rötter inom den ideella sfären är inom orienteringen, en idrott där världselit och mammor/pappor som tar en promenad i skogen samsas sida vid sida på samma tävlingsplats. Med ett gemensamt intresse: att orientera. Orienteringen rekryterar de allra flest av sina nya löpare ur de egna leden (dvs barn till orienterande föräldrar). Nya barn försvinner i stort sett alltid om inte deras föräldrar kommer in i föreningen.

Som sagt, jag ringde en god vän idag för att diskutera mina reflektioner kring gårdagens blogg och hur det är inom orienteringen och hur det var på vår tid. Han är föreningsmänniska sedan 60-talet. Han hade just varit på ett seminarium med O-ringens VD och vice ordförande i Linné, Sveriges största orienteringsklubb. Ett par noteringar från detta seminarium:

OK Linné har från 1995 gått från 300 medlemmar och 80 aktiva till 900 medlemmar och 450 aktiva 2014. Från ingen anställd till 3 anställda (administrativ + tränare). Träningar från 30 deltagare till 200 deltagare. Har nu en omsättning på 4 msek (elitkostnaden ca 800.000 kr).

Framtidstrender:

  • Ökad kommersialisering
  • Leveranskrav. Kund betalar hellre 500 än 100 kr för en nybörjarkurs för då förväntar man sig kvalitet.
  • Ökad individualisering. Du vill vara en del av en gemenskap på ”dina villkor”.  Individanpassad verksamhet. Du är ett eget varumärke – ”syns du inte finns du inte.”

OK Linné:

  • Differentierat medlemskap
  • Fler sektioner ”ungdom-bredd-elit-veteran”
  • Tagit kommandot över marknaden. OK Linné ”äger” orientering i Uppsala. Som jämförelse – cykelboomen i Uppsala ”äger” inte cykelklubben utan det gör Klubb Team Sportia.

Jag vet inte hur mycket av detta som är efterhandskonstruktioner av något som blev till efterhand eller vad som är resultatet av idogt ideellt arbete som ledde fram till Sveriges största (och en riktigt bra) klubb. Min gode vän hade också noterat någonstans att vi inte lägger mindre ideella timmar idag i samhället, men att det finns något mer av frågan ”what’s in it for me”.

Givet bakgrunden inom orienteringen har jag nog en syn på att en idrottsklubb inte bara behöver vara tidtagning, bli bättre och bli bäst (även om jag personligen tycker detta är kul och viktigt). Det finns god möjlighet för elit, ungdom, gubb och gumelit, motionärselit och motionär att leva tillsammans. Och till och med ha bra utbyte.

Min gode väns avslutningsord var ”jag tror det vore oerhört olyckligt om de ideella föreningarna inte kunde ta tillvara på det intresse som råder för löpning och låta detta gå förbi. De flesta föreningar (tex orienteringen) verkar på en minskande marknad. Det gör inte löpklubbarna”.